การบรรยายผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในหัวข้อ "ปัญหาการแปล"

12 ตุลาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมฟัง การบรรยายผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยวิทยากรจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ "ปัญหาการแปล" ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ชั้น 2 ห้อง American Corner สำนักวิทยบริการฯ