กิจกรรม Creative Club นักคิด จิตอาสา @Library

24 ตุลาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรม Creative Club นักคิด จิตอาสา @Library 

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม Creative Club นักคิด จิตอาสา @Library ในวันที่ 4 และ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. กิจกรรม Workshop นักคิด จิตอาสา สร้างสรรค์การเรียนรู้
    ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ทุกรูปแบบ และพร้อมจะส่งต่อความรู้แก่เพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ โดยการจัด workshop เป็นทีม (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม) รับสมัครจำนวน 5 ทีม/วัน
2. กิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษ
    ร่วมโชว์ความสามารถพิเศษได้ทุกรูปแบบ ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม และไม่จำกัดรูปแบบที่ต้องการแสดงโชว์ รับสมัครจำนวน 5 ชุดการแสดง/วัน
3. ตลาดนัด ปล่อยของ
    นักศึกษาคนใดสนใจจองบูธขายของ ไม่ว่าจะเป็นของแฮนเม้ด สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของไอเดีย ของใช้มือสอง เสื้อผ้ามือสอง หนังสือมือสอง ฯลฯ รับสมัครจำนวน 5 บูธ/วัน
 
  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเกดแก้ว ผลผลา งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา