ประชาสัมพันธ์ ดรรชนีวารสารประจำเดือนตุลาคม 2558

29 ตุลาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดทำดรรชนีวารสาร งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประจำเดือนตุลาคม 2558 จำนวน 106 บทความ 11 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้เพื่อนำมาเสนอให้ทุกท่านที่สนใจในการค้นหาบทความ สาระสังเขป ตามความต้องการค่ะ สามารถสืบค้นหัวเรื่องได้ทางเว็บ OPAC และมาค้นหาตัวเล่มได้ที่งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 2 นะค่ะ เข้ามาสนับสนุนทางห้องสมุดกันเยอะๆ นะค่ะ
Journal Index October 2015