ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมค้นหา Presenter of the library 2015 season 2

30 ตุลาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมค้นหา Presenter of the library 2015 season 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ ....