ประชาสัมพันธ์ วารสารใหม่ที่มีการจัดซื้อ จัดหา เข้าห้องสมุด (สาขาภาษาจีน)

6 พฤศจิกายน 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ วารสารใหม่ที่มีการจัดซื้อ จัดหา เข้าห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์(สาขาภาษาจีน) จำนวน 1 รายการ เป็นนิตยสารจีน - ไทย สองภาษา มีเนื่อหาน่าสนใจสำหรับผู้เรียน และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับภาษา
สาขาภาษาจีน