กิจกรรม English for Fun

26 กรกฎาคม 2556 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม English for fun มีการเล่นเกมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เกม Spelling Bee และมีของที่ระลึกแจกมากมาย ในวันที่ 15 ส.ค. 56 เวลา 10.00-12.00น. และในวันพฤหัสบดีของทุกๆสัปดาห์ ณ ชั้น 5 American Corner สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา