กิจกรรม DVC

19 พฤศจิกายน 2556 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ผ่าน Digital Video Conference ( DVC) ในหัวข้อ "การศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา" วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00น-11.30น. ณ ห้อง American Corner ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ