ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 มกราคม 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียด 
http://www.yru.ac.th/web54/news/detail/1412/readnews-001412.html