กิจกรรม Conversation Club

16 กุมภาพันธ์ 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
American Corner สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Conversation Club" ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00น - 14.30น. เริ่มวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ชั้น 5 American Corner สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ