กิจกรรม Conversation Club ครั้งที่ 3

24 กุมภาพันธ์ 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
American Corner สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Conversation Club" ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "What season do you like?" วันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม เวลา 13.00น - 14.30น.ณ ชั้น 5 American Corner สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ