ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการด้านศูนย์ข้อมูลสหรัฐอเมริกา

27 กุมภาพันธ์ 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
              ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการด้านศูนย์ข้อมูลสหรัฐอเมริกา เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

             วันนี้ (26ก.พ.57) ที่ห้อง American corner ชั้น 5 ศูนย์วิทยบริการ อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาMs.WendyZamanที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการด้านศูนย์ข้อมูลสหรัฐฯในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ 6 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย พร้อมด้วย นางสุเพียงพิชญ์ ภูยาธร พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสถานทูตสหรัฐฯ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สถานทูตฯ โดยเฉพาะการบริหารศูนย์วัฒนธรรมอเมริกันประจำจังหวัดยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นายปรีชา พังสุบรรณผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ 

รูปภาพกิจกรรม  http://aritc.yru.ac.th/?name=photos&file=view&t=1393469976