แจ้งเตือนสมาชิกกำหนดส่งหนังสือ ภาคการศึกษา 1/2557

3 ธันวาคม 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือก่อนหรือภายในวันที่  12  ธันวาคม  2557
 
กรุณาอย่าส่งคืนหนังสือผิดเวลาที่กำหนด เพราะต้องเคลียร์หนี้สิน และส่งเรื่องให้คณะภายในวันดังกล่าวหากตรวจพบว่ามีหนี้สินต่อห้องสมุด นักศึกษาจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษา

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ