กิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ "รักที่ต้องเฝ้ารอ"

16 มกราคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ "รักที่ต้องเฝ้ารอ" โดยนักศึกษาจากโครงการ Presenter of the Library นายฟูอัด ยีดาแม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และผู้ร่วมทีม นายฟารุค ภาลาวัน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนางสาวนูรีซัน มะลี นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น.-15.00 น.ณ ชั้น 5 ห้อง American Corner Yala สำนักวิทยบริการฯ