การส่งเสริมการใช้บริการห้องสุมด กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน

2 มีนาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการใช้บริการห้องสุมด
กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน
      ขอแสดงความยินดีกับน.ศ. ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแสตมป์รักการอ่านที่ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมด้วยการยืมหนังสือ 3 เล่ม ขึ้นไปและสะสมแสตมป์แลกรางวัลซึ่งขณะนี้ได้มีนักศึกษานำแสตมป์มาแลกของรางวัลแล้ว ได้แก่ 1.น.ส.นูรียะ ซาบารอ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. น.ส.นูรีดา บราเห็ง คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 3. น.ส.อัสนะ ซิตีมะนุง   คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ