การจัดนิทรรศการวันสำคัญ

6 มีนาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
     ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นศูนย์บรรณสารสนเทศจึงได้ทำการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและบุคคลภายนอกได้ทราบถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ
>>รายละเอียด<<