แสดงความยินดีกับนางสาวนูสีลา ยูมะโซ

2 เมษายน 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
       นางสาวนูสีลา  ยูมะโซ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันยะลา (American Corner Yala)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโครงการ The International Visitors Leadership Program (IVLP) หัวข้อ "American Libraryies : Partners in Public Diplomacy" ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 25 เมษายน 2558 ณ ประเทศสหรับอเมริกา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้จากตัวแทนประเทศต่าง ๆ และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา