ประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์การลงรายการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

18 พฤษภาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับใหม่  ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 จำนวน 4 ชื่อเรื่อง ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆค่ะ ทั้งนี้เพื่อนำมาเสนอให้ทุกท่านที่สนใจได้เข้ามาค้นหาข้อมูลตามที่ท่านสนใจได้เลยนะค่ะ ที่ชั้น 1 งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องค่ะ
Journal Catalog