ประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์การลงรายการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ครั้งที่1

3 มิถุนายน 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับใหม่ ประจำเดิอนมิถุนายน 2558 จำนวน 1 ฉบับ ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆค่ะ ทั้งนี้เพื่อนำมาเสนอให้ทุกท่านที่สนใจได้เข้ามาค้นหาข้อมูลตามที่ท่านสนใจได้เลยนะค่ะ ที่ชั้น 1 งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องค่ะ
Journal Catalog