บรรณานิทัศน์หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

11 กรกฎาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
          ด้วยศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำบรรณานิทัศน์หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ผู้ใช้บริการท่านใดสนใจสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ หอสมุด สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ Web opac : opac.yru.ac.th และสามารถดำเนินการยืม-คืนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...และสามารถเข้ามาดูได้ตัวตนเองที่ตู้โชว์หนังสือใหม่ ชั้น 1 ค่ะ

1.บรรณนิทัศน์หนังสือใหม่ ครั้งที่ 1 คลิกรายละเอียด